September 8, 2023 In Uncategorized

Behover du sakra samt analysera elektroniska ledtrad?

Behover du sakra samt analysera elektroniska ledtrad?

Ehur anvandaren fran en mobil sjalv age tagit bort/raderat ex. textmeddelanden, SMS, odla kan vi rehabilitera raderade sms som intyg i en rattsprocess.

Bred IT-forensisk besiktning utav nago yuppie-nall hamtas alla lagrad upplysning a telefonen och SIM-kort. Informationen skrivs ut samt dokumenteras ino en uppsats saso spann behov kan anvandas inom nago rattsprocess.

  • Lagrade telefonnummer
  • Meddelanden ino telefon samt villig SIM-kort
  • Raderade sms kungen SIM-kort
  • Lagrade rostmeddelanden
  • Kalenderinformation
  • Operatorsloggar
  • Ovrig lagrad underrattelse

Sammanstallning & Analys

Ibas erbjuder rorlig forensika service som utfor utredningar, som inbegriper mobila enheter, effektiva och maximerar mojligheterna att befasta digitala evidens i handhallna enheter.

Idag befinner si ungefa all telefoner saso saljs inom Sverige smartphones. Informationsmangden saso firma och privatpersoner lagrar inom telefoner vaxer lona. Ibas flyttbar forensik age hjalp forut ett brett sortimen bruten enheter. Forutom telefoner hanterar vi surfplattor, minneskort, GPS-enheter sam SIM-kort.

Mobiltelefoner samt surfplattor ager skapat storre potentia at att verka gallande skut oavsett var vi annu befinner oss ino varlden. Ganska allihopa inneha nagon modell av flyttbar enhet sasom anvands darfor at skapas, sprida och arkivera digital fakta i form fran till exempe epost, sms, bilder och chatt-meddelanden. Samtidigt inneha tekniken gjort det enklare stav mannisko tillsammans oarliga avsikter att begagna det har sta egen fortjanst, vare sig det utspela om kopiering, overforing alternativt att annorlund handla elektronisk vagledning. Det medfo att det forekommer mobiltelefoner inom darpa bredvid va undersokning samt informationen av mobiltelefonen ar itu grandiost entusiasm intill tvister samt utredningar.

Spann foraning forsavitt illojalitet eller oegentligheter gallande arbetsplatsen befinner sig det ofta ovarderligt att kunna undersoka den information sasom lagrats, hanterats och antagligen darefte raderats fran mobiltelefoner samt andra mobila enheter som exempelvis surfplattor. Operativsystemet och informationslagringsenheten ino nago smartphone befinner si idag avsevart likt en dator och det mobiltelefon forensik arbetet med att kartlagga nagon mobil ar inom faste samt oduglig avsevart lik det sysselsattning vi gor for att kartlagga nago dator.

Utvidgad bevisanalys & chip-off

Det befinner sig i somliga kollapsa genomforbar att regenerera fler borttagen fakta saso ligger lagrad inom mobiltelefoners inbyggda hagkomst, det ha innefatta dock bara mobiltelefoner saso ej anvander sig bruten inbyggd kryptering itu minnet. Telefonen blir ej behandig postum denna analys.

Tidsatgangen forut tolknin sam aterskapande varierar a telefon mo telefon. Inom de rattssak raderad upplysning kan aterskapas ges anbud villig det ha till huvudma. Vid accept itu anbud skrivs informationen ut sam dokumenteras inom nago redovisning sasom aven kan anvandas i en rattsprocess.

Samtlig typer utav enheter

Vara mobiltelefon forensiska service skanker de medel till kraftfulla verktyg sam det stod sasom kravs darfor att bruka allihopa typer itu situationer och begaran villi hurdan elektroniska bevis bord sakras samt behandlas.

Annorlunda typer av operativsystem, mobiltelefonstillverkare samt modeller ocksa appar gor det at en svart syssla att sakerstalla certifikat av mobiltelefoner. Viktiga faktorer befinner sig om arbetet medfo att laskoder vara tvungen knackas och raderad vagledning vara tvungen aterskapas fore analysarbetet paborjas.

Ibas utvecklingsavdelning for dataraddning har utvecklat e brett sortimen utav recovery verktyg sam metoder darfor at rehabilitera raderad uppgifter fran mobila enheter, vagledning sasom kan var bums bestammande belagg.

Tusen bitar alternativ kilo bittar

Mobiltelefoner adrar sig enkel fysiska skador odla saso krosskador alternativ fuktskador vilket i sin svang kan medfora komplicerade elektroniska skador.

Det befinner si ick alla telefoner som ar i originalskick nar de kommer mot Ibas sta IT-forensisk besiktning. Fysiska skador utfor inom forlangningen att informationen i telefonen befinner si oatkomlig. Komplicerade elektroniska skador kraver vanligtvis reparationer eller omvaxling itu styr-elektroniken stav stromforsorjningen, enklare fysiska skador kan losas genom att kretskort flyttas at ett likadan enhet. Om det koper om nagon mekanisk defekt sa ager vi generellt reservdelar stav e grandios antal annorlunda mobiltelefoner ino forrad.

Vi kartlagger skadans anledning sam skadeomfang, postumt analysen vet vi hurda jatte- vagledning vi kan undsatta. Stav do mesta kan vi offerera utlasning och mobil-forensisk tolknin bruten information dessutom av mundering med omfattande fysiska skador, oavsett monster, format alternativ etikett.

Gamla gator som kraver nya genmale?

Ibas langa erfarenhet utfor att vi kan gripa oss a tillika aldre telefoner med gamla O samt askad dem i nytt ljus samt tillsamman uppdaterade metoder samt arbetsredskap.

Det finns e avsevart grandios mang aldre mobiltelefoner sam telefonmodeller saso fortfarande anvands, alternativt sasom ligger samt vantar villig SingleSlavic hack att utredas ordentligt. Ibas kompetens att applicera moderna metoder samt tekniker gallande aldre mobiltelefoner age visat sig slutgiltig i manga kollapsa, icke minst inom resnings-arenden darborta saken dar initiala polisutredningen stundom genomfordes utan do arbetsredskap sam rutiner stav mobil-forensik sasom vi befinner si sed intill, sam forvantar oss, idag.

Gripa bekantskap tillsamman vara experter. Ibas age kunskapen sam dom tekniska losningarna! Vi hjalper allihopa – a stora firma, myndigheter, advokater sam domstolar at privatpersoner.

Leave a Reply